HCM and Nehru

Nhổ râu xem thật hay giả thôi mà, làm gì dữ vậy cha nội ?

Lúc Hồ vừa đáp xuống phi trường thăm Ấn Độ vào  năm 1958 thì bị ngay ông thủ tướng Ấn Độ là Pandit Nehru xem thường NHỔ RÂU chơi. Lúc bị nhổ râu bất tử, Hồ lộ ngay khuôn mặt GIAN ÁC, GIẬN DỮ trước máy ảnh của các phóng viên.
Tấm hình hồ BỊ NHỔ RÂU nầy được lưu tại Rubin Museum of Art, New York.
Vậy mà nghe nói tụi nó tung hô chuyến đi Ấn Độ như vầy:
"Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính  khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi  chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ 'đôi  hài thần kỳ' ấy."
***
P.S: Xem tấm hình này mới thấy  xót xa cho vận mệnh đất nước... Một nước thì đã giành được độc lập mà  không phải nhỏ một giọt máu, còn một nước thì vì lại sanh ra một tên giặc, đã tuân lệnh ngoại bang CS Nga, Tàu, đem "nướng" mấy triệu sinh  linh Việt trong một cuộc chiến ý thức hệ để giành độc lập nhưng rốt cuộc thì vẫn phải qụy lụy Tàu Cong...