Sưu tập của LÊ HÂN.  

Phan Châu Trinh người chiến sĩ quốc gia – bất diệt, đã từng hy sinh tranh đấu cho dân quyền
Ngàn đời còn ghi công ơn nhà chí sĩ –
Buồn thấy đế quốc chiếm giang san – công lao bao đấng anh hùng – điêu linh dưới ách gông cùm –
Ra đi quyết lòng vì nước quên mình –
Hồ Tây phương Nam còn in bóng –
Lời ai – dư âm vẵng qua rừng –
Cùng phá – xích xiềng giành lấy dân quyền gương người nêu cao – toàn dân ghi nhớ – -
Phan Châu trinh – muôn đời quyết theo gương – - người, Phan Châu Trinh – muôn đời chí khí hiên ngang –
Là học sinh Phan Châu Trinh ta quyết tiến – bước theo chân Người – giữ vững dân quyền–
Rèn tâm chí – quyết chí – cùng nhau tiến – quyết tiến – ghi nhớ ơn Người đoàn ta quyết – đi lên –


HOANGBICHSON