Tập ảnh "Đại hội và tiền Đại hội PCT 60 nămby Liên Hương

    

 • IMG_4128.JPG
 • IMG_4129.JPG
 • IMG_4132.JPG
 • IMG_4134.JPG
 • IMG_4139.JPG
 • IMG_4141.JPG
 • IMG_4143.JPG
 • IMG_4145.JPG
 • IMG_4162.JPG
 • IMG_4166.JPG
 • IMG_4167.JPG
 • IMG_4169.JPG
 • IMG_4170.JPG
 • IMG_4171.JPG
 • IMG_4173.JPG
 • IMG_4174.JPG
 • IMG_4175.JPG
 • IMG_4177.JPG
 • IMG_4178.JPG
 • IMG_4179.JPG

 

Chủ đề "Đại Hội Phan Châu Trinh Lần thứ hai":

   

Message from lien huong:
Cựu giáo chức và hs PCT kỷ niệm 60 năm thành lập trường với hơn 400 người tham dự từ khắp nơi đổ về.
Mọi người vui vẻ và trẻ lại vì được gặp thầy, bạn, ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày còn vô tư hơn nửa thế kỷ trước.