Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Phan Chau Trinh, Da Nang High School Alumni Association 

California Non-Profit Corporation Permit # 3139703 (02/20/2009) 

______________________ 

 11612 Wasco Road, Garden Grove, CA 92841, USA

(714) 590-1594, http://www.phanchautrinhdanang.org

California, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Thư Cảm Ơn

Ban Tổ Chức Đại Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng chân thành cảm ơn quý Thầy Cô, Quan Khách, Truyền Thông Báo Chí, Cựu Học Sinh PCT và Thân Hữu đã tham dự Đại Hội CHS PCT Thế Giới Kỳ 2 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Đặc biệt các mạnh thường quân đã góp một phần không nhỏ trong việc tổ chức Đại Hội. 

Với hơn 520 người tham dự dù cgắng đến đâu cũng những thiếu sót ngoài y muốn xin quý vi bỏ qua

Trân trọng,

Thay Mặt Ban Tổ Chức

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Hội Trưởng Vũ Đình Huân

Trưởng Ban Tổ Chức Trương Công Lập

Qùa lưu niệm của quí Thầy Cô PCT


Quà lưu niệm của quý đồng môn PCT và thân hữu
 

qua chs 2012

Chủ đề "Đại Hội Phan Châu Trinh Lần thứ hai":