hoa 

Em ở phương nao sao không về hội ngộ
Em có nghe hè về hoa nắng nở hanh hao
Bạn bè ngày xưa cùng tề tựu bên nhau
Mở tiềm thức tìm dư hương ngày cũ 

Trưa công viên tiếng thở dài của gió
Tưởng bước chân em lảng đảng tìm về
Lật trang tình buồn vụng dại đam mê
Đốt ngày xanh qua những đêm dài chờ đợi 

Em ở đâu sao không về dự hội
Bạnbè còn đây sao em nỡ bỏ đi
Áo trắng ngày xanh và ước mộng xuân thì
Theo con nước trôi ra vùng biển lớn 

Khúc sông đời quanh co uốn lượn
Mình xa nhau khi giã biệt sân trường
Kỷ niệm học trò bàng bạc khói sương
Như men rượu càng nhắp càng lúy túy 

Em ở đâu rồi  hởi tiên nương tri kỉ
Hãy về đây cùng hội ngộ đêm nay
Hạnh phúc tuyệt vời tay lại nắm bàn tay
Giây hạnh ngộ của ngày xưa thân ái… 

 

 Chủ đề "Đại Hội Phan Châu Trinh Lần thứ hai":