Chúng tôi đăng tải TIN TỨC, PHÓNG SỰ, HÌNH ẢNH ngày Đại Hội Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới Lần Thứ 2 do Thân Hữu PCT tham dự gởi về. Thành thật cám ơn sự đóng góp của các Thân Hữu PCT.

Tập ảnh "Họp mặt trước ngày Đại Hội"

Tấm ảnh đầu tiên nhận được do bạn Hòang bích Quân gởi đến ngày 29/6/2012

DSC02603B

 Nguồn : Số ảnh trong Album của bạn Võ Thiệu. Thành thật cám ơn

 • ADSC_0097.JPG
 • BDSC_0039.JPG
 • DSC_0004.JPG
 • DSC_0008.JPG
 • DSC_0009.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0014.JPG
 • DSC_0022.JPG
 • DSC_0024.JPG
 • DSC_0027.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0031.JPG
 • DSC_0032.JPG
 • DSC_0033.JPG
 • DSC_0034.JPG
 • DSC_0037.JPG
 • DSC_0048.JPG
 • DSC_0057.JPG
 • DSC_0058.JPG
 • DSC_0059.JPG
  

 • DSC_0054.JPG
 • DSC_0056.JPG
 • DSC_0062.JPG
 • DSC_0086.JPG
 • DSC_0088.JPG
 • DSC_0089.JPG
 • DSC_0099.JPG
 • DSC_0102.JPG
 • DSC_0108.JPG
 • DSC_0127.JPG
 • DSC_0135.JPG
 • DSC_0141.JPG
 • DSC_0143.JPG
 • DSC_0148.JPG
 • DSC_0162.JPG
 • DSC_0169.JPG
 • DSC_0175.JPG
 • DSC_0182.JPG
 • NhiepAnhGiaLEHAN.JPG
 

 

 • A1DSC_0111_272_375_95.jpg
 • A2DSC_0103_251_375_95.jpg
 • A3DSC_0070_251_375_95.jpg
 • A4DSC_0043_251_375_95.jpg
 • A5DSC_0042_JPG 2_284_375_95.jpg
 • A6DSC_0030_284_375_95.jpg
 • A7DSC_0024_JPG 2_249_375_95.jpg
 • A8DSC_0024_JPG 1_258_375_95.jpg
 • A9DSC_0017_JPG 1_291_375_95.jpg
 • A10DSC_0006_251_375_95.jpg
 • DSC_0097_251_375_95.jpg
 • DSC_0121_JPG 2a_270_375_95.jpg
 • DSC_0151_251_375_95.jpg
 • DSC_152_IPG 2a_278_375_95.jpg
    

{

 

Chúng tôi đăng tải TIN TỨC, PHÓNG SỰ, HÌNH ẢNH ngày Đại Hội Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới Lần Thứ 2 do Thân Hữu PCT tham dự gởi về.
Thành thật cám ơn sự đóng góp của các Thân Hữu PCT.