ThayTang
 
Trang Web Ái Hữu Một Thời Phan Châu Trinh Ðà Nẵng vừa nhận được tin buồn:

Thầy Trần Đại Tăng mất lúc 3 giờ chiều ngày 6/8/2015  tai Tư Gia CAO THẮNG DANANG
Lễ An Táng vào Ngày 13/8/2015
 

Đại Gia Đình Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng xin Chia Buồn cùng tang quyến. 

            Thành kính nguyện cầu hương linh Thầy Trần Đại Tăng

 sớm được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng 

____________________________________________________

 

 luhuong1

 

Trang Web Ái Hữu Một Thời Phan Châu Trinh Ðà Nẵng