HoaSen20
Trang Web Ái Hữu Một Thời Phan Châu Trinh Ðà Nẵng vừa nhận được Cáo Phó của gia đình
hai bạn Phan Thu Liên & Phan Thu Hà
 

Cáo Phó
 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng bà con
quyến thuộc và các thân hữu, thân sinh chúng tôi là

Cụ Phan Trọng Hàm

Pháp Danh Nguyên Thụ ,

Đã từ trần ngày 17  tháng 3 năm 2016 tại Brossard, Québec, Canada

(nhằm ngày 09 tháng 02 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 98 tuổi
 
****

Linh cửu được quàn tại

La Maison Darche

505 Curé Poirier Ouest, Longueuil  J4J 2H5

Tel :  450 463 1900


***

Chương trình tang lễ :

Thứ Sáu  25/03/2016:  Lễ Phát tang  và Cầu Siêu:   12 :00 PM

          . Thăm viếng : 02 :00 PM  đến  09 :00 PM

Thứ Bảy 26/03/2016: Lễ Cầu Siêu :  9 :30 AM đến  02 :00 PM

           . Thăm viếng: 09:00 AM  đến  01:00 PM

           . Lễ Hỏa táng : 3:00 PM

Tang gia đồng khấp báo.
(Xin miễn phúng điếu)

Phan Thu Liên và Nguyễn Luyến cùng các con, cháu

Phan Thu Hà và Lê Nguyên Hồng cùng các con, cháu

Phan Quốc Thoại và Phạm Ngọc Thanh cùng các con, cháu

Phan Quốc Huấn và Lê Thân Hoàng Khanh cùng con

Phan Mai Sương và Đào Thiện Mỹ cùng các con

Phan Quốc Tuấn và Trần Thúy Nương cùng các con.

*****************
 

Đại Gia Đình Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng xin Chia Buồn cùng tang quyến. 
            Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Phan Trọng Hàm
sớm về miền cực lạc

____________________________________________________

 luhuong1

Trang Web Một Thời Phan Châu Trinh Ðà Nẵng